2022-11-22 10:40Pressmeddelande

Uppdatering Brand i byggnad, Lasarettsgatan 4, Örnsköldsvik

Uppdatering: Branden är nu släckt och 3 personer som befunnit sig på en balkong är nu evakuerade. Räddningstjänstens arbete på platsen fortsätter.

En brand har uppstått i en lägenhet på Lasarettsgatan 14 i Örnsköldsvik. Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat en insats. 


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10

Kontaktpersoner

Inre befäl vid räddningsinsatser