2021-06-19 22:04Pressmeddelande

Uppdatering Brand i byggnad Vargmyra, Timrå kommun

Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades det att byggnaden var övertänd och arbetet fick inriktas mot att skydda omkringliggande byggnader.

Styrkor från Ljustorp och Timrå arbetade på platsen under kvällen och arbetet kommer forsätta med delar av styrkan någon eller några timmar till.

/Mikael Lundberg, inre befäl RCY


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49