2021-12-11 13:57Pressmeddelande

Uppdatering utsläppet i Stockvik

Läckaget pågår fortfarande fast i mindre omfattning. 

Arbete fortsätter på platsen med syfte att minska utsläppet, exakt lokalisera var det läcker ifrån och sedan få stopp på det.

Ett arbete som ska göras just nu fylla systemet med kvävgas för att minska brandrisken samt hitta läckan. Det arbetet beräknas ta mellan 30-60 minuter. Under den tiden kommer E4 fortsatt vara avstängd. Omledning sker via gamla E4 då vindriktningen fortsatt är gynnsam.

Viktigt meddelande till allmänheten ligger kvar, i närområdet - håll er inomhus, stäng fönster, dörrar och ventilation.

Ingen person är skadad i händelsen.

Det är många som ringer till vårt medianummer just nu vilket gör det svårt att komma fram. Vi uppdaterar så här så fort det finns information av vikt.

/Inre befäl Mattias Andersson


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10