2021-02-20 10:32Pressmeddelande

Uppmaning från Medelpads Räddningstjänstförbund

SMHI har utfärdat en klass 1 varning, plötslig ishalka för Medelpad samt södra delarna av Ångermanland, uppmaningen är att man undviker om möjligt att ge sig ut på vägarna, och att om man måste ge sig ut, så anpassa hastigheten efter det svåra underlaget. // Inre Befäl Thomas Åslin 


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49