2022-09-06 16:21Pressmeddelande

Uppmaning från räddningstjänsten Västernorrland

Vi har idag haft 4 skogsbränder till följd av eldning i skog och mark, mest troligt orsakat av älgjägare. Sen 1 september har vi haft ca 10 bränder.  Det är av största vikt att man släcker av ev vedeldning innan man lämnar platsen. Även om bränderna inte varit jättestora så krävs det stora personalresurser och flera fordon för att hitta och bekämpa dessa eldhärdar. Tipsa gärna vidare i era kanaler om detta/Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49