2020-10-31 11:56Pressmeddelande

Utsläpp farligt ämne, drivmedel, Sundsvall

Klockan 12.18 inkom larm om ett utsläpp av bensin från en personbil skett på Varvsgränd i Sundsvall, Räddningstjänsten bedömer att det är en mindre mängd som läckt ut, lite som runnit till en dagvattenbrunn, MittSverige Vatten underrättad, Sundsvallsstyrkan klar på platsen kl. 12.44 / Inre Befäl Thomas ÅslinOm Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49