2021-12-11 13:32Pressmeddelande

Utsläpp farligt ämne, Stockvik

Ett utsläpp av gasen Metylamin har inträffat i Stockvik, övre fabriken. Risk finns att gas driver mot E4 och områdena närmast fabriken.

Gasen är ammoniakliknande och är brandfarlig.

E4 är helt avstängd i nuläget.

Riskbedömningen är gjord att gamla E4 förbi Stockvik går att trafikera då vindriktningen för tillfället är gynnsam.

Viktigt meddelande till allmänheten är utfärdat och uppmanar personer i närheten att hålla sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation.Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10