2023-06-30 13:01Pressmeddelande

Vädervarning Gul-regn

Räddningregion mittnorrlands symbol i form av en blå- och gulfärgad stjärna.

Gul - Regn

Delar av sydöstra Norrland

Från fredag kväll fram till lördag eftermiddag väntas stora regnmängder. Detta kan orsaka lokala översvämningsproblem.

Hur kan det påverka mig?

  • Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
  • Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
 

När?

30 juni kl. 18.00 – 1 juli kl. 15.00
 

Var?

Ostligaste delen av Jämtlands län, södra Västernorrlands län samt nordligaste delen av Gävleborgs län.

Vad händer?

Ett regnområde rör sig in söderifrån från fredag kväll och kan ge stora mängder regn. Natt mot lördag och lördag morgon väntas kraftigast intensitet och lokalt kan det då vara skyfallsliknande regn. Regnet mattas av lördag eftermiddag, men väntas pågå i lägre intensitet under helgen.

Utfärdad 30 juni klockan 14:36
Vad kan jag göra själv för att förebygga översvämning i t.ex källare:
  • Försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike.
  • Lägg plast eller en pressenning upp en bit mot husgrunden, lägg fast plasten/presseningen med lite sand mot marken.
  • Täta ventiler eller andra öppningar
  • Om vatten ändå tränger in i källaren, bryt strömmen i källaren/huset


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49
Räddningsregion Mittnorrland
Vakthavande befäl
Räddningsregion Mittnorrland