2021-03-29 05:00Pressmeddelande

Varning för bluffsamtal om sotning

Vi på räddningstjänsten vill varna för oseriösa företag som ringer till, ofta äldre, personer och vill sälja rengöring av ventilationskanaler. Boka inte in tider med dem och släpp inte in dem i ditt hem.

Försäljarna är påstridiga och påstår att det är lag på att rengöra imkanaler i villor och flerbostadshus. Det är fel. Lagkravet togs bort 2004.

De som behöver rengöring av imkanaler ska själva ta initiativet till att de ska rengöras, så gå inte på framfusiga försäljare som vill tvinga sig på.

Ingen av våra sotningsentreprenörer bokar tid genom att ringa upp via telefon. De skickar ut en avisering med datum och tid via post.

Viktigt att hålla rent

Trots att lagkravet har försvunnit är det ändå viktigt att hålla rent i spisfläktar och imkanaler. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret.  

Spisfläkten behöver rengöras helst en gång i månaden. Imkanalen behöver rengöras efter behov. En lämplig intervall är mellan 3-6 år. Den som rengör din anläggning kan säkert råda dig till vilket intervall som är lämpligt hos dig.

Fakta

Medelpads Räddningstjänstförbund har avtal med följande entreprenörer för att sota och göra brandskyddskontroller i Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner:

  • JO Sotning AB
  • Sundsvall Södra Sotningsdistrikt AB
  • Sundsvall & Timrå Sotningsdistrikt AB

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har avtal med följande entreprenörer för att sota och göra brandskyddskontroller i Härnösands, Kramfors och Sollefteå kommuner:

  • Härnösand: Härnösands sotningsdistrikt AB
  • Kramfors: Kramfors Sotning & Ventilationsanering AB och Ådalens Brandskydd & Sotning AB                                                             
  • Sollefteå: Sollefteå Sotningsdistrikt AB

Brand och Säkerhet i Örnsköldsviks kommun har avtal med Öviks sotningsdistrikt AB för att sota och göra brandskyddskontroller i Örnsköldsviks kommun.

Kontaktpersoner:

Medelpads Räddningstjänstförbund: Tora Åström 070-545 75 07

Höga Kusten Ådalens räddningstjänst, Tomas Näsman 0611-870 306

Brand och säkerhet Örnsköldsviks kommun: Håkan Wiberg 070-557 87 60Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40