2021-11-30 10:03Pressmeddelande

Vi vill ha allmänhetens hjälp!

Finns det någon eller några som har bilder från branden i Ånge, främst från tidigt skede, vore vi jättetacksamma om vi kunde få ta del av dessa. Går det att se vilken tidpunkt bilderna är tagna vore det toppen.

Kan du och vill du så får du gärna maila dessa till: mrf@sundsvall.se

 

Visste du att räddningstjänsten utreder alla olyckor för att i skälig omfattning komma fram till olycksorsak och olycksförlopp? Oftast gör räddningsledaren detta arbete, men ibland krävs ett mer omfattande utredningsarbete och då har vi särskilda olycksutredare som tar vid.

 

Igår var räddningstjänstens olycksutredare Thomas och Mattias tillsammans med polisens kriminaltekniker på plats i Ånge för undersökning efter den omfattande branden i ett flerbostadshus.

 

 

/Thomas och Mattias


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Myndighetsbrevlåda