2022-08-06 18:15Pressmeddelande

VMA: Faran över i Timrå

Nu bedöms det inte längre föreligga fara för allmänheten och sedan kl. 20 meddelas Faran Över gällande tidigare VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) i Timrå.

Dock sprids det fortfarande röklukt i området och om man besväras av lukten rekomenderas man fortsätta hålla sig inomhus och stänga fönster och ventilation.

/Inre befäl Thomas Hansson

 Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49