2023-07-17 14:25Pressmeddelande

Uppdatering gällande trafikolycka mellan tåg och personbil

Räddningregion mittnorrlands symbol i form av en blå- och gulfärgad stjärna.

Enligt styrkor på platsen så stämde de första uppgifterna om att personerna i personbilen var oskadda. Olyckan har inte inneburit några skador på järnvägen men däremot är lokföraren tagen ur tjänst enligt normala rutiner och kommer att ersättas av annan lokförare. Detta innebär att tåget kommer stå stilla ca 1 timme innan det kan fortsätta rulla. 

Räddningstjänst är kvar på platsen tills vidare och arbetar för tillfället med sanering av väg och järnväg från bildelar och liknande.Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49